Čo je interiérový dizajn

Povolanie interiérového dizajnéra patrí do pomerne mladého vedného odvetvia, aj keď jeho súčasti ako nástenné jaskynné maľby siahajú až do prehistorického obdobia paleolitu. Táto profesia je multidisciplinárna a vyžaduje si použitie kreatívnych, estetických a technických riešení v rámci verejných i privátnych budov. Interiérový dizajnér poskytuje služby, ktoré nevyhnutne obsahujú výskum, vývoj a zahrnutie plánov a návrhov prostredia interiérov s cieľom zlepšiť kvalitu života. Takisto svojou prácou zvyšuje produktivitu, hospodársky rast a zároveň chráni zdravie, bezpečnosť a blaho verejnosti či jednotlivcov. Proces interiérového dizajnu nasleduje systematické a koordinačné metódy. Aj preto výskum, analýza a integrácia informácií v tvorivom procese má za následok zodpovedajúce pozitívne vnútorné prostredie. Interiéroví dizajnéri môžu vykonávať niektoré, ale aj všetky služby ako

  • vstupné analýzy
  • konceptuálny dizajn
  • dizajn a jeho vývoj
  • realizačné a výrobné projekty
  • správa zmlúv, povolení a kontroly
  • naceňovanie

V stavebníctve sa výraz „interiér“ vzťahuje na vnútorný priestor budovy alebo stavby. Interiér tvorí akákoľvek časť budovy alebo stavby, ktorá fyzicky oddeľuje interiér od vonkajšieho prostredia.

Interiéry budov navrhujú interiéroví dizajnéri. Interiérový dizajn je často nesprávne považovaný za dekorácie interiéru, v skutočnosti je to zložitá a odborná profesia, ktorá zahŕňa prácu s ďalšími odborníkmi, ako sú architekti a inžinieri, ktorí sú súčasťou väčších projektov. Interiér tvoria súčasti akými sú nábytok, príslušenstvo, povrchová úprava, vybavenie a zariadenie interiéru, osvetlenie, kúrenie, chladenie, vetranie, klimatizácia, požiarna ochrana atď.

Related Posts

© 2022 Interiérový dizajn - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress